Ortorexi
Start Komplikationer Ortorexi Teorier Länkar

 

Ortorexi - när nyttigt blir sjukligt!

Kvällstidningarnas hälsobilagor är fyllda med artiklar om bantning, träning och antifettfixering. Att leva hälsosamt verkar innebära ett ständigt bantande och tränande. Att synda i dagens samhälle, det betyder för de flesta att man ätit glass, kakor, bakelser eller något liknande smaskikt med stort innehåll av fett och socker. Motsatsen, att äta nyttigt, det är att äta fettsnålt och vegetariskt. Men det nyttiga kan slå över och bli ett tvång. Ett tvång som tar över hela livet och blir en sjukdom, ortorexi.

Ortorexia nervosa
Den amerikanske läkaren Steven Bratman, som specialiserat sig på alternativ medicin, myntade begreppet efter att ha träffat ett stort antal patienter som fastnat i ett tvångsmässigt "hälsokostande". De följde olika slags hälsodieter på ett överdrivet och tvångsmässigt sätt. Detta ledde till att deras hälsotillstånd försämrades, både psykiskt och fysiskt. Många gick även ner i vikt, trots att de egentligen inte hade någon bantningsönskan. Deras "hälsosamma" diet innehöll helt enkelt för lite energi. Många tränade även på ett tvångsmässigt sätt och likheten med den klassiska ätstörningen, anorexia nervosa var stor.

Tveksam diagnos
Är nu detta en ny diagnos eller rör det sig egentligen om anorexia nervosa i ny förklädnad. Min uppfattning, efter över 20 års arbete med svåra ätstörningar, är att ortorexi inte är något nytt och inte heller en ny diagnos. Det är helt enkelt anorexia nervosa och anorexiliknande ätstörning i nya kläder. Istället för viktfobi med önskan om viktnedgång som drivkraft, handlar det om en tvångsmässig strävan efter att få kontroll över både kroppen och livet.
Rolf Glant

Erik är normalviktig och vältränad. Ytligt sett ser han ut som klippt ur en hälsotidning. Han för noggrann bok över sina träningspass och han väger all sin mat. Kontrollen över kaloriintag och aktivitet är stenhård. Erik gör inga avsteg från sin personliga plan, att äta ett wienerbröd eller något oplanerat är otänkbart. Inom sig mår Erik inte så bra, han känner sig ständigt jagad av sina egna tankar och krav. Hur han än anstränger sig tycker han att han inte duger. Träningen och ätandet tar upp all ledig tid och Erik är fast i ett tvångsmässigt beteende som han inte kan bryta. Symtomen är de samma som vid anorexia nervosa, med den skillnaden att Erik är normalviktig och inte ser sjuk ut. Han uttrycker inte heller någon önskan om att gå ner i vikt, utan är tvärtom lite bekymrad över att han på sista tiden börjat minska i vikt.  
          

Fall med dödlig utgång
Kate Finn, amerikansk massageterapeut och yogainstruktör, avled i hjärtsvikt till föjd av ortorexi i slutet av 2003. Hon beskriver i en artikel sina erfarenheter av sjukdomen och hur hon gång på gång tror att hon hittat den rätta lösningen i form av olika extrema dieter. Det framgår tydligt av hennes beskrivning att hon lider av en svår ätstörning och sannolikt även av depression. Hon beskriver att innan ortorexin började så följde hon en vegandiet omväxlande med hetsätning kvällstid.

Ortorexin blev ett sätt att hantera hennes kroniska matsmältningsbesvär med obehagskänslor och uppblåsthet i magen. Hon kände sig samtidigt trött, energifattig och deprimerad. När hon provade olika nya vegetariska dieter, som ledde till viktnedgång, kände hon sig piggare och bättre till mods, trots att hon inte ville gå ner i vikt. Hon sökte hjälp hos läkare vid ett flertal tillfällen, men tyckte inte att hon blev väl bemött. Under en tid, efter att ha utretts på en ätstörningsklinik, behandlades hon med antidepressiv medicin. Hon beskriver själv att hon då mådde bättre än hon någonsin gjort. Efter ett tag slutade hon ändå att medicinera då det kändes onaturligt för henne att ta syntetiska läkemedel. Hon fortsatte istället med olika hälsodieter i hopp om att hitta en naturlig balans. När hon 1999 publicerar sin artikel följer hon "Fit for Life"-dieten med frukt till frukost och sallad till lunch. Trots att hon beskriver sina problem på ett till synes insiktsfullt sätt, avlider hon fyra år senare till följd av sin ätstörning.